Heeft u een klacht?

Alle medewerkers van het HuisartsenCentrum Leiden doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen met uw gezondheidsvragen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met een advies of de behandeling die u heeft gekregen. Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over de bejegening van één van onze medewerkers. We raden aan om altijd, daar waar mogelijk, in gesprek te gaan met de betreffende medewerker. Is dit lastig, dan kunt u uw klacht ook indienen bij onze interne klachtfunctionaris. Na invullen van het klachtenformulier zal deze binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Het klachtenformulier kan via de balie ingeleverd worden of opgestuurd via de post.

Binnen ons Huisartsen centrum is de heer R. van Randeraat, huisarts, de interne klachtenfunctionaris. Als vervanger zal mevrouw P. Bloem zijn taak overnemen. U kunt er ook voor kiezen om uw klacht te uiten bij een onafhankelijke klachtfunctionaris. We zijn als HuisartsenCentrum Leiden aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Wilt u gebruikmaken van het klachtenformulier klik dan hier
Wilt u gebruikmaken van een onafhankelijke klachtfunctionaris klik dan hier
Het Geschillen reglement Huisartsenzorg vindt u hier
Meer gegevens van de SKGE vindt u hier