info@huisartsencentrumleiden.nl

Patiëntenportaal

In week 36 zijn wij overgegaan op een nieuw huisartseninformatie systeem (HIS) op de computer. In het HIS worden patiëntgegevens bijgehouden, medicatie voorgeschreven en afspraken gepland. Met deze verandering komt ook een ander patiëntenportaal.

Momenteel is niet mogelijk om gebruik te maken van het portaal, zoals u gewend bent. U kan dus tijdelijk geen bericht aan de huisarts sturen (e-consult), geen medicatie herhalen online en uw dossier niet inzien. Het nieuwe portaal wordt zo spoedig mogelijk ingericht. Iedereen van 16 jaar en ouder ontvangt begin oktober een email om toegang te krijgen tot de nieuwe online omgeving. Meer informatie volgt op deze pagina.

Bedankt voor uw begrip.

English version

In week 36 we switched to a new GP information system (HIS) on the computer. Patient data is recorded in the HIS, medication is prescribed and appointments are scheduled. This change also comes with another patient portal.

It is currently not possible to use the portal as you are used to. This means that you temporarily cannot send a message to the GP (e-consultation), cannot repeat medication online and cannot view your file. The new portal will be set up as soon as possible. Everyone aged 16 and over will receive an email at the beginning of October to gain access to the new online environment. More information will follow on this page.

Thank you for your understanding.